רכב לתהלוכת ספר תורה – ספר תורה רכב

רוצה רכב להכנסת ספר תורה בשמחה   פרשת עקב "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים…" (דברים י.יט) אהבת האדם והדאגה לגורלו   רבים סבורים שהיהדות אמנם מכבדת את הגרים שנכנסו תחת צל קורתה, אך מערימה קשיים על הרוצים להצטרף אליה. מאמר חז"ל "קשים גרים לישראל כספחת" שגור בפני …

Continue reading

כוח תורה של הרבי להלן סיפור מדהים על ישועה מופלאה ששמע הרב אליעזר

כוח תורה של הרבי- הכנסת ספר תורה סגולה להלן סיפור מדהים על ישועה מופלאה ששמע הרב אליעזר ג. מכפר חב״ד על הרבי מחבד, מפי בעל המעשה: היה זה לפני למעלה משלושים וחמש שנה, התגוררנו אז ברומניה. היינו משפחה שמחה ומאושרת. באחד הימים פרצה שריפה בבית. כולנו ניצלנו בחסדי ה' יתברך. …

Continue reading

מעשים שדורשים מאמץ, שקשה

מעשים שדורשים מאמץ, שקשה לעשות, אלו מעשים שמעידים על אמונה. מעשים שבאים בלי מאמץ, אין ספק שלא מעידים על אמונה. אם מה שמעסיק אותך ומטריד אותך רוב היום זה הבית, הרכב, העבודה וכו', אז האמונה שלך לא חזקה, אתה לא עם ה'. אם אתה תמיד מרוצה ממה שיש, ומה שמעסיק …

Continue reading

צריך להחזיק חזק בה' ולא להרפות!

צריך להחזיק חזק בה' ולא להרפות! מבטלים תלמוד תורה בשביל מצוה שלא יכולה להעשות על ידי אחרים או שהיא מצוה שבגופו. אם ימשיך ללמוד, התורה הזו לא שווה כלום וגם עונש יקבל עליה. לימוד תורה שלא בא עם מעשים טובים לא שווה, וגם ייענש עליו משום שיבואו אליו בטענה "מדוע …

Continue reading

כשיתרשל יהיה טרוד יותר

כשיתרשל יהיה טרוד יותר בדברים אחרים, ובעיקר יהיה לו פחות חשק בלימוד תורה ופחות חשק לקיים מצוות. כן! גם רצונו של האדם מושפע מהחטאים! זהו שאמרו חז"ל אם ביטלת מן התורה יש לו הרבה בטלים כנגדך, אתה התחלת בבטלה מרצון וסופך להתבטל גם נגד רצונך. המוח צריך נקיון מכל מה …

Continue reading

רק התורה יכולה להוציא את

רק התורה יכולה להוציא את האדם מהבוץ הנפשי שטובע בו. ומדובר כמובן בשיעורים קבועים, ולא פעם כן ופעם לא. התורה היא רפואה לכל מחלות הנפש. היא זו שבאמת יכולה לגמול את האדם מהתמכרויות שונות כי היא סם החיים וכשנכנס סם החיים יוצא סם המוות וכשאין סם תחליפי לא יצא סם …

Continue reading

פעם אנשים היו מנצלים כל דקה

  פעם אנשים היו מנצלים כל דקה פנויה ללימוד תורה, היתה להם מסירות נפש על התורה. רבינו אומר שכיום נפל מאוד לימוד התורה. ואם זה בדורו של רבינו לפני מאתיים שנה, איפה עומד היום לימוד התורה. צריך להסתובב תמיד עם ספר קטן בכיס. רבינו אמר שכדאי שיהיה זה ספר המידות, …

Continue reading

אנחנו בני האדם, שיש לנו יותר שכל

אנחנו בני האדם, שיש לנו יותר שכל ופחות אמונה, אנחנו לא חיים כך, בעוונותינו. אם נסגר לנו מקור פרנסה אנחנו נלחצים, נהיים עצובים וכועסים, ולבושתנו לא מאמינים באמת שה' ימציא לנו פרנסה ממקום אחר. הלב החם לה' הוא חשוב מאוד. צריך לצעוק חזק לה' מכל הלב, אף זעקה בלי קול, …

Continue reading

אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו

אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו על ידי תיקון המעשים והתמסרות לעבודת השם יתברך. צריך לחשוב על השם יתברך כמה שיותר פעמים ביום, ולהבין שהעולם הזה הוא דמיון ועולם העליון מציאות, רק כך יכניס ה' את האמונה ואהבת ה' לליבו. אדם שמרגיש את השם יתברך שהוא נמצא אצלו בלב, …

Continue reading

הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל

הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל בעשה טוב קשה הרבה יותר מאשר בשנות הנעורים. גאון אמיתי, התכונה הבולטת ביותר אצלו היא דוקא יכולת הריכוז, האפשרות להיות מדויק בדבר מסויים, ממוקד בלי לסטות. כך מצליחים ויוצרים דרך חשיבה זכה וברה. וגם אנחנו חייבים להתמקד בכיוון שלנו, ולא לפזול ולהתבלבל מכיוונים אחרים, …

Continue reading