קימה לתפילה בנץ היא מכה

קימה לתפילה בנץ היא מכה רצינית ליצר הרע, כמו שאמרו דורשי רשומות על "הבא להרגך השכם להרגו", היצר הבא להרגך, השכם קום לתפילה ובכך אתה הורגו.

ורמזו בכך "כל אשר יבוא באש תעבירו באש", כדי להנצל מאש של היצר העשוי מאש, יש להביא א"ש, ראשי תיבות א'עירה ש'חר.

ולעומת זאת התחלה טובה של ניצחון היצר על האדם באותו יום היא הקימה המאוחרת, שמפסיד תפילה בציבור וקל וחומר אם מפסיד חלילה גם זמן קריאת שמע או תפילה או ברכות קריאת שמע.

מי שעיניו תרות אחרי דברים שהן רוצות, מאוד קשה יהיה לו לרצות כראוי בעבודת השם יתברך ובמצוותיו.

כי דרך הפתח של המוח, שהוא העיניים, הוא קולט דברים טמאים, וקשה יהיה למח זה לחשוב בטהרה.

מלבד זאת הוא נקשר באהבה אחרת, מה שידחק הצידה את אהבת ה' ומצוותיו.

האהבות הן צרות אחת לשניה ולא מסתדרות יחד, אם אוהבים את העולם הזה – קשה לאהוב את ה' באמת, ואם אוהבים את ה' באמת – קשה לאהוב את העולם הזה!

ולכן אמר השם יתברך "ולא תתורו וכו' ושמרתם את כל מצוותי", מי שלא יתור יזכה לשמור מצוות כראוי, וזה תלוי בזה. צא ולמד עד כמה חשובה שמירת העינים!

סגור לתגובות.