« צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם

8888888 (19)

סימנייה.

סגור לתגובות.