צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם

צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם אדם מאמין יודעים שאם נפלה עליך הוצאה כלשהי של נזק ודבר מיותר, תדע שסכום זה היית אמור להוציא על צדקה או מעשים טובים ולא הוצאת.

לא שבהכרח זה סכום ספציפי שאתה יכול להצביע עליו כהגורם לזה, אבל ברור שאם היית נותן צדקה יותר ממה שרצית לתת היתה נמנעת ממך ההוצאה הלא רצויה הזו.

הבעל שם טוב הקדוש אמר: האדם נוצר כדי לשבר את טבעו.

אנו אמורים לעשות את רצון ה' המתגלה בתורה הקדושה למרות שזהו הפך רצוננו, לעשות נחת רוח לה' ולא לעצמנו.

אנו אמורים לשנות את הרגלינו כפי שהתורה דורשת, ולא כמו הדתיים המודרניים שמשנים את התורה ואת המנהגים מדור דור בכדי למצוא היתרים להרגליהם.

רבינו אומר שכל המניעות הם במוח. כי באמת אין שום קושי לעבוד את ה'.

לכן היה רבינו בצורה מתוחכמת מתחכם עם היצר הרע שלו וכך מתגבר על מניעות ועובד את ה'.

לדוגמא היה אומר לעצמו: רק היום אני אשב ואלמד הרבה שעות ומחר חופש, ואז היה לו הרבה יותר קל, ומחר יעשה את אותו הדבר, וכן עשה ר' נתן.

סגור לתגובות.