לא לימוד פה לימוד שם, יום מגיע יום

לא לימוד פה לימוד שם, יום מגיע יום לא מגיע, העושה תורתו קרעים קרעים אין תלמודו מתקיים בידו, לא התלמוד ולא המעשה.

רבינו למרות שגילה דברים נסתרים וגבוהים ביותר, תמיד אמר שאינו יודע כלום, וזה החידוש היותר גדול שלו.

ואנחנו מה איתנו… כולנו חכמים כולנו נבונים וכו'. אסור לנו להחזיק מעצמנו!

אנחנו צריכים להאמין ולדעת שאנחנו לא מבינים כלום ולא יודעים כלום. כדי להחזיק בדרכו של רבינו חייבים ענוה, אחרת נפלטים מהר מאוד.

כמו שאמר מוהרנ"ת: אצל רבינו מתקבלים גם בעלי הקנאה והתאוה, רבינו עוד יתקן אותם, אבל הרוצה כבוד – שיישאר בחוץ!

שלוש דרגות: מי שלומד בכולל עם מלגה ולומד בשביל המלגה – זה לומד למטרה גשמית.

מי שלומד בשיעור בערב בלי מלגה, לפחות יש לו אמונה כי הוא מאמין שיקבל שכר בעולם הבא, ולכן הוא לומד בשביל אותו שכר.

והגדול משניהם הוא זה שלומד כי הוא אוהב ה' וירא אותו, בלי שום רצון לקבל שכר לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

וכן בעניין עשיית המצוות, יש מי שמחפש שכר גשמי בעולם הזה, ויש מי שמחפש שכר רוחני בעולם הבא, ויש מי שלא מחפש שום שכר, רק שיזכה לעשות עוד מצוות.

לחזור בתשובה זה לא רק במעשים. לחזור בתשובה זה בעיקר בעבודת הלב, לרצות את ה', להתחרט על העוונות ולהרחיק מחשבתו ביותר ממה שחטא.

היתה לך בעיה עם גזל במסחר? תתרחק לגמרי ממסחר בעייתי ואנשים בעייתיים.

בעיה בהתמכרות לכדורגל? תתרחק מכדורגל משחק צפיה ושמיעה.

בעיה בפריצות? התרחק מכל הגורמים המביאים לכך. וכן על זו הדרך.

ר' נתן אמר כי אם כשאדם הוא צעיר, הוא עובד את השם כמו בעל בית פשוט, כשיזקין הוא לא יהיה כלום.

סגור לתגובות.