כשיתרשל יהיה טרוד יותר

כשיתרשל יהיה טרוד יותר בדברים אחרים, ובעיקר יהיה לו פחות חשק בלימוד תורה ופחות חשק לקיים מצוות.

כן! גם רצונו של האדם מושפע מהחטאים! זהו שאמרו חז"ל אם ביטלת מן התורה יש לו הרבה בטלים כנגדך, אתה התחלת בבטלה מרצון וסופך להתבטל גם נגד רצונך.

המוח צריך נקיון מכל מה שנרשם בו, כל הדברים השליליים. הנקיון הוא בדמעות של תשובה או ביזע של מאמץ בדבר מצוה.

בדור ההפוך שלנו אנשים מאמינים שכל מי שמנסה לשכנע אותך במשהו הוא בעל אינטרס.

מצב זה מונע מאנשים לקבל מה שאומרים להם, גם אם זה יוצא מהלב בכנות גמורה ובלי כל אינטרס, גם אם הדובר באמת ובתמים מעוניין בטובתו של השומע ומעוניין להציל אותו.

אדם חושד את חבירו רק אם הוא בעצמו פגום, וכל הפוסל במומו פוסל, הנואפים חשדו את משה רבינו באשת איש והגנבים חשדוהו בגניבה מכספי ציבור.

ובדורנו שרבים הם הפגומים והרקובים, וכל אחד חשוד על כמה עבירות, התרבה החשד בכשרים שבעתיים.

צריך להאמין למי שמעוניין בטובתך. היצר מעוניין מאוד שתחשוב שיש פה אינטרס במיוחד לזה שבאמת רוצה להציל אותך, כי אז הוא יכול תמיד להפיל אותך שלא תקבל את עצותיו הטובות.

ומי שהוא אמיתי יותר, הלא מהווה בכך איום גדול יותר ליצר הרע, לכן יקבל מהיצר מחלוקות ובזיונות ותדמית של בעל אינטרס יותר מהפחות אמיתיים ממנו.

סגור לתגובות.