« כלל גדול הוא בעבודת ה' שאין

8888888 (10)

סימנייה.

סגור לתגובות.