הראיה האסורה משפיעה ללא ספק

 

הראיה האסורה משפיעה ללא ספק על השלום בית, על טהרת המחשבה, על הלימוד ועוד, למרות שלא רואים מיד את הנזק, הוא בהחלט קיים.

רבינו היה מבקש להגיע למצב של נסיון כדי לעמוד בו ולהוכיח אמונתו בהשם יתברך. כדרכו של אבי אביו, דוד המלך, שגם כן ביקש נסיונות "בחנני ה' ונסני".

אדם רגיל כמונו צריך רק להציב סייג לאחר שנפל, ולהשמר בכל כחו מלעבור על הסייג, קל וחומר שיזהר מהעבירה בעצמה.

לנו אסור בשום אופן לבקש נסיון, אדרבה אנו מתפללים להנצל מכך "אל תביאני לידי נסיון".

מה ההבדל בין הידור מצוה לבין חומרה יתרה? הידור מצוה גורם לשמחה ומקרב לה', חומרה יתרה גורמת לפעמים לעצבות ולא מקרבת לה'. לכן היא מיותרת.

"נדרים סייג לפרישות". אם רוצה לידור שאם יעבור עבירה שהוא אחוז ושקוע בה – יעשה כך וכך, כדאי שהמעשה הנדור יהיה מצווה. כמו קריאת תהילים או צדקה מרובה.

לדוגמא: אם אעבור חלילה את העבירה אקרא את התהלים שלוש פעמים, או שאתן סכום כך וכך אלפים לצדקה וכד'.

ולא דבר שלא יביא תועלת בעבודת ה' כמו גלגול שלג או שאר סיגופים למיניהם, אלא אם כן דבר זה מרתיע אותו יותר מלעבור העבירה.

סגור לתגובות.