הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל

הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל בעשה טוב קשה הרבה יותר מאשר בשנות הנעורים.

גאון אמיתי, התכונה הבולטת ביותר אצלו היא דוקא יכולת הריכוז, האפשרות להיות מדויק בדבר מסויים, ממוקד בלי לסטות. כך מצליחים ויוצרים דרך חשיבה זכה וברה.

וגם אנחנו חייבים להתמקד בכיוון שלנו, ולא לפזול ולהתבלבל מכיוונים אחרים, ולא לסטות כהוא זה, וכך בעזרת ה' נעלה ונצליח בעבודת ה'.

מובא בשם הבעל שם טוב הקדוש כי באחרית הימים יעשה הקדוש ברוך הוא בכוונה דברים בלתי מובנים לחלוטין ונגד כל הגיון, והכל בשביל הנסיון והבחירה.

רואים בעולם כל מיני מקרים מוזרים בעולם, אנשים מוזרים, צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכו', אסור לנו לרגע להרהר על הצדק.

אין צדיק וישר יותר מהשם יתברך, אל אמונה ואין עוול, ועל הכל יש לחשוב "אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, מה שבטוח הכל מה' והכל לטובה"!

"קבעת עיתים לתורה"? זה מה ששואלים בעל הבית לאחר פטירתו בעניין התורה.

בעל בית שיכול לענות "כן" על שאלה זו למעלה, כי באמת היה לו כל יום זמן קבוע של שיעור תורה, לא שואלים אותו יותר ומסתפקים בזה.

גם אם לא זכר ולא הבין, לא משנה, כי העיקר אצל אנשים פשוטים כמונו הוא הקביעות המאמץ והרצון ללמוד תורה ולא הזכרון ואף לא ההבנה.

עם זאת ברור שתהיה להבנה ולזכרון השפעה על מעשיו, כי אם אינו מבין ואינו זוכר, כיצד יקיים כראוי, ומצד זה ברור שיש לו חיסרון, אך מצד הלימוד, הקביעות היא העיקר וכנ"ל.

מעשה אחד בעבודת השם יתברך של מסירות נפש גדולה, יכול להקפיץ את האדם במדרגה אדירה ולהכניס אותו אפילו לל"ו צדיקים.

כל חיינו מטרתנו היא לגלות את השם יתברך מהמסתור העצום בו הוא נמצא, וליתר דיוק המסתור בו אנו נמצאים.

כי השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, ורק המעשים שלנו וחשכות הדורות האחרונים, זה מה שמעמיד אותנו מול השם יתברך בעיניים אטומות.

סגור לתגובות.