אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו

אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו על ידי תיקון המעשים והתמסרות לעבודת השם יתברך.

צריך לחשוב על השם יתברך כמה שיותר פעמים ביום, ולהבין שהעולם הזה הוא דמיון ועולם העליון מציאות, רק כך יכניס ה' את האמונה ואהבת ה' לליבו.

אדם שמרגיש את השם יתברך שהוא נמצא אצלו בלב, יהיה לו קשה יותר לחטוא.

ה' רוצה שתרצה אותו, שתחשוב עליו, שתבקש ממנו ותדע שרק הוא יכול לעזור לך, "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו".

נקיון המוח נעשה – כמו כל ניקיון – עם נוזלים, זיעה של מאמץ במצוות, או דמעות של חרטה על עוונות.

הפתגם אומר כי הדמעות הם פסולת המוח וכשיצאו המוח יתבהר. כמו כן מובא כי הזיעה על המצוות גורמת כפרת עוונות.

כך נוכל בעזרת ה' לטשטש את הנתונים הרעים הנמצאים בקופסא השחורה שבמוחנו, ולעשות נקיון וטיהור למחשבותינו.

היצר הרע מומחה בלהגדיל, והיצר הטוב מומחה בלהקטין.

יצר הרע מגדיל בעיניך את העוון שלך ומייאש אותך, יצר הטוב מקטין את העוון כדי שלא תתייאש.

יצר הרע מגדיל בעיניך את מצוותיך כדי שתתגאה ותסתפק בהן, ויצר הטוב מקטין אותן כדי שלא תתגאה ותשאף לעשות עוד ועוד.

הבהמה יודעת שמעצמה אין לה כלום והכל מה', ואם חסר לה היא מתחננת לה' שיספק לה צרכיה.

מבחינה זו אומר רבינו כי טוב לאדם שישים עצמו כאילו הוא בהמה. בהמות הייתי עמך, אדם ובהמה תושיע ה', אדם שהוא כבהמה – אותו יושיע ה'.

אבל השכלתנים והחכמולוגים, הם רחוקים מה', כי חושבים שהכל בכוחם, לכן אומר ה' שיסתדרו בכוחות עצמם, "לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר".

בעל חיים שרץ אחרי טרפו ולא תופס אותו, הוא לא נופל ליאוש, הוא בטוח שה' לא רצה שיתפוס, ושה' יספק לו את מזונו באופן אחר, הוא ימשיך להתפלל על כך, "הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם".

סגור לתגובות.