« אדם לא יכול לקבוע לעצמו את פרנסתו

8888888 (12)

סימנייה.

סגור לתגובות.