מעשים שדורשים מאמץ, שקשה

מעשים שדורשים מאמץ, שקשה לעשות, אלו מעשים שמעידים על אמונה. מעשים שבאים בלי מאמץ, אין ספק שלא מעידים על אמונה. אם מה שמעסיק אותך ומטריד אותך רוב היום זה הבית, הרכב, העבודה וכו’, אז האמונה שלך לא חזקה, אתה לא עם ה’. אם אתה תמיד מרוצה ממה שיש, ומה שמעסיק אותך זה מצבך הרוחני – … Read moreמעשים שדורשים מאמץ, שקשה

צריך להחזיק חזק בה’ ולא להרפות!

צריך להחזיק חזק בה’ ולא להרפות! מבטלים תלמוד תורה בשביל מצוה שלא יכולה להעשות על ידי אחרים או שהיא מצוה שבגופו. אם ימשיך ללמוד, התורה הזו לא שווה כלום וגם עונש יקבל עליה. לימוד תורה שלא בא עם מעשים טובים לא שווה, וגם ייענש עליו משום שיבואו אליו בטענה “מדוע לא קיימת מה שלמדת”. אולי … Read moreצריך להחזיק חזק בה’ ולא להרפות!

כשיתרשל יהיה טרוד יותר

כשיתרשל יהיה טרוד יותר בדברים אחרים, ובעיקר יהיה לו פחות חשק בלימוד תורה ופחות חשק לקיים מצוות. כן! גם רצונו של האדם מושפע מהחטאים! זהו שאמרו חז”ל אם ביטלת מן התורה יש לו הרבה בטלים כנגדך, אתה התחלת בבטלה מרצון וסופך להתבטל גם נגד רצונך. המוח צריך נקיון מכל מה שנרשם בו, כל הדברים השליליים. … Read moreכשיתרשל יהיה טרוד יותר

רק התורה יכולה להוציא את

רק התורה יכולה להוציא את האדם מהבוץ הנפשי שטובע בו. ומדובר כמובן בשיעורים קבועים, ולא פעם כן ופעם לא. התורה היא רפואה לכל מחלות הנפש. היא זו שבאמת יכולה לגמול את האדם מהתמכרויות שונות כי היא סם החיים וכשנכנס סם החיים יוצא סם המוות וכשאין סם תחליפי לא יצא סם המוות מהאדם. וגם סקרים הוכיחו … Read moreרק התורה יכולה להוציא את

פעם אנשים היו מנצלים כל דקה

  פעם אנשים היו מנצלים כל דקה פנויה ללימוד תורה, היתה להם מסירות נפש על התורה. רבינו אומר שכיום נפל מאוד לימוד התורה. ואם זה בדורו של רבינו לפני מאתיים שנה, איפה עומד היום לימוד התורה. צריך להסתובב תמיד עם ספר קטן בכיס. רבינו אמר שכדאי שיהיה זה ספר המידות, רבינו אמר עליו “הספר הזה … Read moreפעם אנשים היו מנצלים כל דקה

אנחנו בני האדם, שיש לנו יותר שכל

אנחנו בני האדם, שיש לנו יותר שכל ופחות אמונה, אנחנו לא חיים כך, בעוונותינו. אם נסגר לנו מקור פרנסה אנחנו נלחצים, נהיים עצובים וכועסים, ולבושתנו לא מאמינים באמת שה’ ימציא לנו פרנסה ממקום אחר. הלב החם לה’ הוא חשוב מאוד. צריך לצעוק חזק לה’ מכל הלב, אף זעקה בלי קול, שהיא חזקה בהרבה מזעקה עם … Read moreאנחנו בני האדם, שיש לנו יותר שכל

אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו

אשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו על ידי תיקון המעשים והתמסרות לעבודת השם יתברך. צריך לחשוב על השם יתברך כמה שיותר פעמים ביום, ולהבין שהעולם הזה הוא דמיון ועולם העליון מציאות, רק כך יכניס ה’ את האמונה ואהבת ה’ לליבו. אדם שמרגיש את השם יתברך שהוא נמצא אצלו בלב, יהיה לו קשה יותר לחטוא. … Read moreאשרי מי שמוריד מסך זה מעל עיניו

הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל

הסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל בעשה טוב קשה הרבה יותר מאשר בשנות הנעורים. גאון אמיתי, התכונה הבולטת ביותר אצלו היא דוקא יכולת הריכוז, האפשרות להיות מדויק בדבר מסויים, ממוקד בלי לסטות. כך מצליחים ויוצרים דרך חשיבה זכה וברה. וגם אנחנו חייבים להתמקד בכיוון שלנו, ולא לפזול ולהתבלבל מכיוונים אחרים, ולא לסטות כהוא זה, וכך … Read moreהסור מרע קל יותר בזִקנה, אבל

לא לימוד פה לימוד שם, יום מגיע יום

לא לימוד פה לימוד שם, יום מגיע יום לא מגיע, העושה תורתו קרעים קרעים אין תלמודו מתקיים בידו, לא התלמוד ולא המעשה. רבינו למרות שגילה דברים נסתרים וגבוהים ביותר, תמיד אמר שאינו יודע כלום, וזה החידוש היותר גדול שלו. ואנחנו מה איתנו… כולנו חכמים כולנו נבונים וכו’. אסור לנו להחזיק מעצמנו! אנחנו צריכים להאמין ולדעת … Read moreלא לימוד פה לימוד שם, יום מגיע יום

ממצולות ים תוציאני. ככל שצוללים

ממצולות ים תוציאני. ככל שצוללים עמוק יותר בים יש יותר חושך, כך אנו טובעים עמוק יותר בחושך של העולם הזה ומתרחקים מהאור האמיתי של קרבת השם יתברך, ועל כך יש לצעוק “ממצולות ים תוציאני”! כדי להינצל מחבלי משיח צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שיעור תורה ברוך ה’ יש לנו, אך מה עם מעשי החסד?! מה … Read moreממצולות ים תוציאני. ככל שצוללים