אדם לא יכול לקבוע לעצמו את פרנסתו

אדם לא יכול לקבוע לעצמו את פרנסתו. יכולים לקחת ממנו את פרנסתו חלילה או לקחת אותו מהפרנסה חלילה וחס. והעולם הזה לא נחשב בכלל, אין לחשוב על הממון אלא על התכלית הנצחית. רבינו אומר כי העיקר העיקר הוא הרצון לה’ להיות חזק עם לב חזק לה’, וכל השאר – הכל בתוך זה. כל הלימוד כאילו … Read moreאדם לא יכול לקבוע לעצמו את פרנסתו

צריך לב נשבר שעה אחת

צריך לב נשבר שעה אחת ביום בלבד, כל יום בהתבודדות לבכות לה’ על החטאים, להודות לו שהוא מיטיב איתי למרות שאני חוטא ולא מגיע לי. לב שבור הוא מאוד קרוב להשם יתברך. אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה מרוצה ממדרגתו הרוחנית ולא ירצה להתקדם עוד ועוד. אלא שיהא בלב נשבר על העבר ושואף … Read moreצריך לב נשבר שעה אחת

כל דבר שאתה שומע ורואה, במיוחד

כל דבר שאתה שומע ורואה, במיוחד דברים מוזרים, הכל זה רמז מה’, שתשאל מה נשתנה ותתעורר להבין שנשתנה משהו במעשיך! צריך להתבונן על דברים אלו ולהבין מה ה’ רוצה ממך! הכיסופין הם דבר חשוב ביותר. חשוב אפילו יותר מהמעשה עצמו. בדיוק כפי שהמורה מעוניין שהתלמיד ירצה ללמוד, אפילו יותר משהוא מעוניין שהתלמיד ילמד בפועל, כך … Read moreכל דבר שאתה שומע ורואה, במיוחד

כלל גדול הוא בעבודת ה’ שאין

כלל גדול הוא בעבודת ה’ שאין עושים שום חומרא על חשבון אף אדם, ואף אם אין זו חומרא בלבד ויש האוסרים ממש, אך יש גם מתירים, כדאי לסמוך עליהם בשביל בין אדם לחברו. אין תירוצים לחוסר קיום מצוות וביטול תורה, אדם מגיע למעלה לאחר 120 שנה ואומר ביטלתי תורה כי הייתי עני אומרים לו הלל … Read moreכלל גדול הוא בעבודת ה’ שאין

“המעט הזך הוא רב והרב הבלתי זך הוא מעט”.

  “המעט הזך הוא רב והרב הבלתי זך הוא מעט”. אדם בעל הבית שלומד כל יום מעט עם יראת שמים, הוא שווה הרבה יותר מהלומדים כל היום בלי יראת שמים, כמובא בספר חסידים. יש מין הסכמה כזו בין דתיים שאנחנו בסדר גמור וכל הרשעים בבעיה כשיבוא המשיח. אבל הנכון הוא שכולנו בבעיה! ואנחנו צריכים מאוד … Read more“המעט הזך הוא רב והרב הבלתי זך הוא מעט”.

מעלה גדולה מאוד יש בתפילה

מעלה גדולה מאוד יש בתפילה על קברות הצדיקים. הגמרא אומרת שבעת צרה ותענית ציבור היו יוצאים לבית הקברות ומתפללים, קל וחומר קברי צדיקים. אבל בדור זה לא כדאי להרבות בכך, מחמת הסופה והמבול השולטים בחוץ ומפילים חללים רבים, יותר טוב אשרי יושבי ביתך, חוץ מכמה פעמים בשנה. רבינו אומר שתמיד כדאי ליזום שיחה עם אנשים … Read moreמעלה גדולה מאוד יש בתפילה

ר’ ברוך ממז’בוז’ אמר: אדם צריך

ר’ ברוך ממז’בוז’ אמר: אדם צריך להתחתן כדי לדעת איך לאהוב את ה’. ע”כ. ואולי הענין בכך הוא כי האשה אוהבת בקנאות את בעלה ולא מסוגלת לסבול שחשוב לבעל משהו אחר יותר ממנה. כך צריך לאהוב את ה’ יותר מכל דבר אחר, ששום דבר לא יהיה חשוב לך יותר מהקדוש ברוך הוא. כי הוא יתברך … Read moreר’ ברוך ממז’בוז’ אמר: אדם צריך

הראיה האסורה משפיעה ללא ספק

  הראיה האסורה משפיעה ללא ספק על השלום בית, על טהרת המחשבה, על הלימוד ועוד, למרות שלא רואים מיד את הנזק, הוא בהחלט קיים. רבינו היה מבקש להגיע למצב של נסיון כדי לעמוד בו ולהוכיח אמונתו בהשם יתברך. כדרכו של אבי אביו, דוד המלך, שגם כן ביקש נסיונות “בחנני ה’ ונסני”. אדם רגיל כמונו צריך … Read moreהראיה האסורה משפיעה ללא ספק

קימה לתפילה בנץ היא מכה

קימה לתפילה בנץ היא מכה רצינית ליצר הרע, כמו שאמרו דורשי רשומות על “הבא להרגך השכם להרגו”, היצר הבא להרגך, השכם קום לתפילה ובכך אתה הורגו. ורמזו בכך “כל אשר יבוא באש תעבירו באש”, כדי להנצל מאש של היצר העשוי מאש, יש להביא א”ש, ראשי תיבות א’עירה ש’חר. ולעומת זאת התחלה טובה של ניצחון היצר … Read moreקימה לתפילה בנץ היא מכה

צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם

צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם אדם מאמין יודעים שאם נפלה עליך הוצאה כלשהי של נזק ודבר מיותר, תדע שסכום זה היית אמור להוציא על צדקה או מעשים טובים ולא הוצאת. לא שבהכרח זה סכום ספציפי שאתה יכול להצביע עליו כהגורם לזה, אבל ברור שאם היית נותן צדקה יותר ממה שרצית לתת היתה נמנעת ממך … Read moreצדיקים ויראי שמים או אפילו סתם