ר' ברוך ממז'בוז' אמר: אדם צריך

ר' ברוך ממז'בוז' אמר: אדם צריך להתחתן כדי לדעת איך לאהוב את ה'. ע"כ.

ואולי הענין בכך הוא כי האשה אוהבת בקנאות את בעלה ולא מסוגלת לסבול שחשוב לבעל משהו אחר יותר ממנה.

כך צריך לאהוב את ה' יותר מכל דבר אחר, ששום דבר לא יהיה חשוב לך יותר מהקדוש ברוך הוא.

כי הוא יתברך א-ל קנא, ואינו מעוניין שהאדם יתן יחס לשום דבר יותר ממנו יתברך.

וממילא לא נופלים בשום תאוה ולא מתמכרים לכלום, משום שהתמכרות לתאוה מרחיקה מה' ומראה שאתה מעדיף אותה על פני ה' וזוהי בחינת עבודה זרה.

השם יתברך קנאי להתמסרות ולאהבה שלך אליו, ולכן הוא מייסר אותך אם ליבך לא איתו אלא עם מישהו או משהו אחר.

הצדקה פותחת את הלב לקדושה ולתשובה. ולכן אנ"ש נהגו לתת צדקה לפני כל מצוה כדי לפתוח את הלב למצוה זו.

נתינת כסף לצדקה מראה שאתה אוהב מאוד את ה' ונותן לו את החשוב לך ביותר, שהוא בדרך כלל הכסף. הכוונה כמובן דווקא כשנותן סכום שקשה לו לתת.

רבינו מאס מאוד בתאוה הכללית היא תאות הניאוף, ואמר שאנשים לא יכולים להבין את זה משום שהם כל כך מגושמים עד שהם שקועים עמוק בבוץ של העולם הזה.

באותו אופן אדם שנולד וגדל בשבי הוא לא יבין מה זה החיים החופשיים, הוא יסתכל בתמהון על מישהו שמדבר על החיים בחוץ.

סגור לתגובות.