צריך לב נשבר שעה אחת

צריך לב נשבר שעה אחת ביום בלבד, כל יום בהתבודדות לבכות לה' על החטאים, להודות לו שהוא מיטיב איתי למרות שאני חוטא ולא מגיע לי.

לב שבור הוא מאוד קרוב להשם יתברך.

אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה מרוצה ממדרגתו הרוחנית ולא ירצה להתקדם עוד ועוד.

אלא שיהא בלב נשבר על העבר ושואף תמיד להתחזק בעתיד.

עיקר ההתקדמות הרוחנית באה מההכרה שכל מה שהשגת הוא כלום ויש לך עוד הרבה מה להתקדם.

בחומריות עליך להסתכל על מי שמתחתיך כדי להסתפק בשלך, וברוחניות על מי שמעליך כדי לא להסתפק אלא לשאוף להתקדם.

והסימן על כך "אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת", ענייני שמים ורוחניות יש להסתכל ממעל – על מי שמעליך, וענייני ארץ, ארציות וגשמיות, מתחת – יש להסתכל על מי שמתחתיך.

לעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי.

יש לשאוף למעלה ברוחניות, להיות מושלם כמעלותיהם של האבות הקדושים שמידותיהם היו מושלמות.

החסד של אברהם היה מושלם, וכן האמת של יעקב, והיראה של יצחק, הכל היה מושלם.

סגור לתגובות.